Інститут, в якому вчать керувати і бути незалежним

3077 0

Ми у соцмережах:

Інститут, в якому вчать керувати і бути незалежним

Диплом економіста чи менеджера — перший крок для людини, яка хоче здобути фінансову незалежність, розпочати власну справу. Незважаючи на те, що випускників економічних спеціальностей щороку більшає, попит на хороших спеціалістів не зникає. А стати справжнім фахівцем просто: здобути освіту у престижному університеті і отримати після його закінчення успішний практичний досвід. Тим рівнянам, які прагнуть отримати добру освіту економіста, менеджера чи правника, їхати далеко не потрібно.

— На економічних спеціальностях "водника" найменше місць для бюджетної форми навчання, та охочих вступити чимало. Чим би ви пояснили таку тенденцію? — Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і права — це цікаве навчання, конкурентноспроможна професійна підготовка, інтелектуальна гармонія спілкування. Абітурієнти це знають зі слів студентів чи випускників нашого університету. З іншого боку, інститут здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки, володіють комп'ютерними технологіями, знають декілька іноземних мов, мають власну думку та шанують думку інших. Окрім того, ми готуємо спеціалістів за десятьма напрямами, які мають нині попит: це і менеджмент, і управління персоналом та економіка праці, і економіка підприємства, а також облік і аудит, фінанси і кредит, маркетинг, міжнародна економіка, економічна кібернетика, право, документознавство та інформаційна діяльність. — Але ці спеціальності є й в інших університетах… — Можливо. Але за чисельністю докторів та кандидатів наук професорсько-викладацький склад інституту в цілому не поступається столичним вишам. Наші випускники отримують дипломи державного зразка, а також при бажанні — єврододаток (за формою, затвердженою на державному рівні). Окрім цього, ми активно співпрацюємо з європейськими вишами — підписуємо з ними угоди для навчання за подвійними дипломами (українським та європейським). Такі дипломи не потребують нострифікації при працевлаштуванні за кордоном. Вже з наступного навчального року наші менеджери зможуть навчатися в Люблінській політехніці. — Окрім абітурієнтів, які закінчили середню школу, вам, мабуть, є чим зацікавити й людей, які хочуть отримати другу вищу освіту? — Випускники як гуманітарних, так і технічних напрямів підготовки можуть вступити на навчання до магістратури "Економіка довкілля та природних ресурсів". Вони отримають кваліфікацію "Фахівець з економічного моделювання екологічних систем" і можуть працювати як у системі державних органів управління природоохоронною діяльністю, так і на промислових підприємствах. Окрім того, інститут здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності "Державна служба". На навчання чекаємо абітурієнтів, які мають повну вищу освіту за будь-якою спеціальністю, незалежно від місця роботи чи навчання. Навчання проводитимемо у другу зміну (вечірній час) із застосуванням елементів дистанційної форми. До речі, цю кафедру очолює президент НУВГП, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, доктор наук з державного управління, професор Микола Сорока. Випускники цієї магістратури можуть стати керівниками апарату місцевих органів державної влади, менеджерами у сфері досліджень і розробок, менеджерами з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності, управління, професіоналами державної служби, секретарями адміністративних органів. — Цей напрям не перегукується з "Управлінням персоналом та економікою праці"? — Не зовсім. Фахівець напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці" може працевлаштуватися економістом з праці, експертом з умов праці, експертом з регулювання соціально-трудових відносин, інженером з організації праці і підготовки кадрів, фахівцем з питань вирішення колективних трудових спорів. А також менеджером з персоналу, з найму, адаптації, оплати праці та мотивації персоналу, інспектором з кадрів, організатором персоналу, фахівцем з найму робочої сили, інспектором з виплати пенсій, соціальним працівником, менеджером з пенсійного страхування, викладачем вищого навчального закладу, науковим співробітником. — Цього року ви будете готувати також правників. Чим вирізнятиметься навчання для студентів цього напряму? — Теоретична підготовка майбутніх юристів буде проводитись у спеціалізованих аудиторіях та кабінетах, які відповідають сучасному рівню технічного оснащення. Укомплектовуємо також необхідним обладнанням криміналістичну лабораторію. Аби належно підготувати студентів, поєднати здобуті знання з практичними навичками, створюємо юридичну клініку, в якій будуть надавати безкоштовні юридичні консультації юридичним і фізичним особам під керівництвом викладача-практика, який займається адвокатською діяльністю. — Розкажіть, ким можуть у майбутньому працювати абітурієнти, які оберуть ваш інститут? — Випускники спеціальностей "облік і аудит", "економіка підприємства" працюють головними бухгалтерами, головними економістами, аудиторами, бухгалтерами, ревізорами, економістами з планування, економістами з праці, економістами з фінансової роботи, економістами зі збуту, комерційними та фінансовими директорами, начальниками відділу організації праці та заробітної плати, начальниками планово-економічного відділу, начальниками фінансового відділу та ін. Ті, хто обирає спеціальність "фінанси і кредит", успішно працевлаштовуються в банках, фінансово-кредитних установах, небанківських фінансово-кредитних установах, державних адміністраціях, державній податковій інспекції, контрольно-ревізійній службі, державному казначействі України, промислових, будівельних, водогосподарських організаціях, підприємствах агропромислового комплексу, організаціях сфери послуг та торгівлі, інших галузевих підприємствах малого та середнього бізнесу, середніх і вищих навчальних закладах. Майбутні спеціалісти напрямів підготовки "менеджмент" і "маркетинг" мають змогу працювати керівниками підприємств, фірм та організацій, керівниками структурних підрозділів і служб як на ринку товарів і послуг, так і в промислових та будівельних організаціях, в агробізнесі та природоохоронних організаціях, у бізнесі, банківській сфері та страхових компаніях, регіональних структурних підрозділах різних міністерств та відомств України. Фахівець зі спеціальності "Економічна кібернетика" здатен використовувати у своїй повсякденній професійній діяльності сучасні математичні методи та моделі, інформаційні системи, прикладні програмні продукти. Випускники успішно справляються з обов'язками фахівця з інформаційних технологій, педагога професійного навчання (загальноекономічні дисципліни), фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця з оцінювання страхового ризику та збитків, кредитного інспектора, референта, економіста-статистика. — Для цьогорічних абітурієнтів ви пропонуєте і нові спеціальності… — З 2013 року в інституті відкриваємо спеціальність "міжнародна економіка". Специфіка майбутньої діяльності фахівця у сфері міжнародної економіки базується на глибокому вивченні фундаментальної економічної теорії та передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств і організацій, які залучені до світових господарських процесів. Після закінчення навчання за спеціальністю випускники можуть працювати в банках, у спільних та іноземних підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, плановому та фінансовому відділах тощо. — Для випускників технікумів і коледжів НУВГП при вступі до вашого інституту будуть певні переваги? — Молодь, яка вступає на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за відповідним напрямом підготовки), має можливість навчатися за скороченим терміном підготовки і отримати диплом бакалавра за два роки навчання як на заочній, так і на денній формі. — Ви сказали, що студенти інституту посилено вивчають іноземну. Це передбачено програмою чи студенти відвідують факультативи? — У нас заплановано навчання в групах посиленого вивчення ділової іноземної мови. Випускники таких груп отримають профільну фахову спеціальність, а також можливість працювати перекладачами та викладати іноземну мову. Мало того, інновацією навчального процесу ми зробили додаткові освітні послуги: поглиблена комп'ютерна підготовка, вивчення додаткових іноземних мов, дисципліни поглибленої професійної підготовки. — Які ще переваги отримують студенти інституту та університету в цілому? — Як юнаки, так і дівчата мають змогу на 3-4 курсах денної форми вивчати військову справу на кафедрі військової підготовки в університеті, отримуючи звання офіцерів запасу. Наш університет має сучасні науково-практичні лабораторії. Ми практикуємо науково-навчальні обмінні програми з вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Франції, США, Росії, Болгарії та ін. Студенти університету можуть їхати на наші бази практики та відпочинку. І найважливіше — студенти університету мають можливість одночасно здобувати дві спеціальності, що є надійною запорукою їхньої конкурентноспроможності як в Україні, так і за кордоном. Отож ми чекаємо на навчання креативних, творчих молодих людей, які бажають творити найкращі сторінки своєї біографії. Ми — студенти і викладачі Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і права — ваші колеги, однодумці, друзі. Більш детальну інформацію про наш інститут абітурієнти можуть отримати в приймальній комісії університету за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75, каб. 237; тел. (0362) 22-12-59.


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також