Немає такого закону, який би задовольняв усіх, і правила вступу у 2024 році — не виняток

337 0

Ми у соцмережах:

Немає такого закону, який би задовольняв усіх, і правила вступу у 2024 році — не виняток

У березні цього року Міністерство освіти і науки України затвердило новий порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії у 2024 році. За цим порядком значно посилено вимоги до вступу на юридичний факультет та для здобуття наукового ступеня «доктор філософії». Можливо, це пов’язано з тим, що наразі юрист — одна із найбільш затребуваних професій в країні. Щоб пояснити нові вимоги до вступної компанії 2024 року та розвитку юридичної освіти в Україні, ми звернулись до відомого у Рівному юриста, кандидата юридичних наук, професора, академіка, віце-президента з наукової роботи Науково-дослідного інституту публічного права Андрія БОРОВИКА.

— Андрію Володимировичу, якщо говорити про умови вступу на юридичний факультет, то чим вони відрізняються від інших спеціальностей?

— Основною відмінністю щодо можливості вступу на юридичний факультет, як, втім, і на медичні спеціальності, є встановлений мінімальний поріг у 150 балів, які повинен набрати абітурієнт при здачі національного мультипредметного тесту (НМТ). Це попри те, що на всі інші спеціальності цей поріг складає лише 100 балів. І ми тут не говоримо безпосередньо про вступ у вищий навчальний заклад, мінімальний поріг надає лише право на подання документів до приймальної комісії.

— Чи не вважаєте Ви, що підняття конкурсного бала до 150 є порушенням права на освіту?

— Ну, як мінімум це є порушенням декількох статей Конституції України. Зокрема, частинами 1, 2 ст. 24 Конституції України передбачено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Крім того, ч. 2 ст. 21 Конституції України закріплює засаду невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини, відповідно до якої не допускається не тільки відчуження прав і свобод, якими людина володіє, а й обмеження їх змісту, створення перешкод для їх реалізації тощо. То де ж тут дотримання принципу рівності прав громадян, якщо для вступу на юридичний факультет ти повинен отримати мінімум 150 балів на НМТ, а для вступу на не менш престижний економічний чи факультет міжнародних відносин — 100.

На рівні міжнародного права відзначається, що всі люди народжуються вільними й є рівними за своєю гідністю та правами (ст. 1 Загальної декларації прав людини). Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один щодо іншого в дусі братерства. Кожна людина має всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст. 2 Декларації. — Авт.).

— Можливо, це відбувається тому, що юридична спеціальність є регульованою державою?

— Ні, я не можу з цим погодитись. Закінчення навчання на юридичному факультеті дає нам спеціальність, але не дає відповідну професію. Для отримання професії випускник-юрист буде змушений виконати низку вимог, передбачених відповідними галузевими законами. Так, щоб стати адвокатом, необхідно виконати відповідні вимоги, що передбачені Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Аналогічно вимоги до професії нотаріуса містяться в Законі України «Про нотаріат», судді — Законі України «Про судоустрій і статус суддів», прокурора — Законі України «Про прокуратуру» тощо. Навіщо ж тоді було підвищувати вступний бал. Адже право на освіту мають усі, а чи скористається випускник-юрист своїм дипломом для отримання професії чи буде використовувати здобуті знання винятково для себе, залежить лише від нього.

— Як Ви вважаєте, чи буде достатньо абітурієнтів цього року чи чимало випускників поїдуть за кордон?

— Якщо ми говоримо про юристів, то думаю, що всі юридичні факультети отримають багато вступників. Лише у нашому регіоні є 4 юридичні факультети, і дуже скоро у Рівному з’явиться ще один юридичний інститут як підрозділ провідного юридичного навчального закладу країни. Але що це за навчальний заклад — хай поки залишиться секретом. Щодо закордонної юридичної освіти, то в основному в Європі студенти навчаються за двома юридичними спеціальностями — право відповідної країни та міжнародне європейське право (Польща, Литва, Латвія та ін.). Диплом з міжнародного європейського права легко нострифікується в Україні та дає можливість отримати професію. До слова, здавати НМТ в Україні для вступу за кордон не потрібно.

— Окремо хотіли запитати про підвищення стандартів здобуття наукового ступеня «доктор філософії»...

— Справді, цього року законодавець дещо ускладнив умови вступу до відповідних аспірантур. Тепер умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менш ніж 130 балів і ТЗНК не менше 100 балів. Ця умова передбачена для всіх майбутніх науковців на всі спеціальності, включаючи 081 «Право».


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також