На Хмельниччині вибухнули дві ракети рашистів

818 0

Ми у соцмережах:

На Хмельниччині вибухнули дві ракети рашистів

Сьогод­ні близь­ко 6-ої го­ди­ни ран­ку в Ше­пе­тівсь­ко­му районі, що на Хмель­нич­чи­ні, за­фік­со­ва­но ви­бу­хи 2-х ра­кет, ви­пу­ще­них кра­їною-аг­ре­со­ром.

- Од­на ра­ке­та впа­ла по­ряд з ін­фраструк­турним об’єк­том. Руй­ну­вань ін­фраструк­ту­ри та по­жеж не­має. Ін­ша впа­ла — на пус­ти­рі, — по­ві­до­мив го­ло­ва Хмель­ницької об­ласної вій­сько­вої ад­мі­ніс­тра­ції Сер­гій Га­ма­лій .

За по­пе­редньою ін­форма­ці­єю, внас­лі­док па­дін­ня ра­ке­ти за­фік­со­ва­ні нез­начні пош­коджен­ня де­яких з нав­ко­лиш­ніх бу­дин­ків. За­гиб­лих та пос­траж­да­лих не­має. На міс­ці пра­цю­ють від­по­від­ні служ­би. Та­кож від­бу­ла­ся зу­пин­ка по­тя­гу. Внас­лі­док ра­кет­но­го уда­ру де­ре­во впа­ло на за­ліз­ничну ко­лію. Рух по­тя­гу від­новле­но. 


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також