Специфіка дипломної роботи

513 0

Ми у соцмережах:

Специфіка дипломної роботи

На заключному етапі навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах необхідна систематизація теоретичних знань з узагальненням практичних навичок. Дипломна робота підводить важливі підсумки бо відображає самостійне дослідження будь-якого актуального питання по спеціальності. Сьогодні наукову працю прийнято називати випускною кваліфікаційною роботою (ВКР), оформляти в письмовому вигляді і захищати у формі доповіді перед атестаційною комісією. Вона демонструє знання та вміння випускника, рівень професійної підготовки, тому пред'являє ряд серйозних вимог:

♦ конкретна цільова спрямованість,

♦ чіткість побудови,

♦ глибина дослідження і повнота висвітлення питання,

♦ логічний виклад матеріалу,

♦ переконливість аргументації,

♦ точність формулювань,

♦ конкретність викладу результатів спостережень і експериментів,

♦ доказовість висновків,

♦ грамотне оформлення.

Завдання чітко сформульовані: вивчити, дослідити, виявити, проаналізувати, дати рекомендації. На відміну від курсової, ВКР набагато більше за обсягом, поєднує теорію та практику, має на увазі більш глибоке занурення в тему. За структурою вона нагадує магістерську дисертацію і може бути основою розгорнутої версії з поглибленим опрацюванням теми – магістерської дисертації.

Підготовка та написання: алгоритм дій

Робота над дипломом починається з вибору наукового керівника і теми, що підбирається за інтересами, відповідно до спеціалізації (як варіант, часто продовжується тематика попередніх курсових проектів). Потім важливо скласти план – коротку демонстрацію дослідження. Це показник того, наскільки повно і всебічно розкрите питання, які проблеми порушені і в чому полягає актуальність. На цьому етапі необхідно враховувати структуру, яка складається зі змісту, введення, декількох глав, списку літератури, додатків (наприклад, схеми, таблиці, графіки) і висновку. Подальші дії передбачають:

♦ узгодження початкового варіанту з керівником,

♦ ретельний пошук літератури (мінімум 20 джерел) і подальше вивчення,

♦ аналітичну обробку та відбір фактичного матеріалу,

♦ написання тексту з поділом на розділи (теоретико-методологічний, аналітико-проектний і практичний, кожна частина розписується і логічно завершується, бажані потрібні висновки),

♦ виразний, логічний і послідовний виклад в одному стилі,

♦ виконання практичної частини, залежної від теорії,

♦ перевірку на помилки і на унікальність,

♦ правильне оформлення згідно із загальними правилами,

♦ доопрацювання відповідно до зауважень,

♦ направлення на рецензування,

♦ підготовку доповіді для захисту.

Останній важливий етап – репетиція виступу перед комісією, що дозволить уникнути зайвого хвилювання і позитивно позначиться на кінцевому результаті.

 


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також