Ви маєте знати більше

7181 2

Ми у соцмережах:

Ви маєте знати більше

Запитання: Як впливає причина звільнення на подальше працевлаштування? Відповідь: Усе залежить від того, як конкретний роботодавець ставиться до конкретної причини звільнення. Зрозуміло, якщо привід для звільнення людини — прогул без поважної причини (пункт 4 статті 40 КЗпП), поява на роботі в нетверезому вигляді, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння (пункт 7 статті 40 КЗпП), здійснення за місцем роботи розкрадання майна власника (пункт 8 статті 40 КЗпП), одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи організації (стаття 41 КЗпП), — то це дає роботодавцеві ґрунтовні підстави для сумнівів відносно дотримання працівником трудової дисципліни і в подальшому.

Запитання: Як впливає причина звільнення на подальше працевлаштування? Відповідь: Усе залежить від того, як конкретний роботодавець ставиться до конкретної причини звільнення. Зрозуміло, якщо привід для звільнення людини — прогул без поважної причини (пункт 4 статті 40 КЗпП), поява на роботі в нетверезому вигляді, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння (пункт 7 статті 40 КЗпП), здійснення за місцем роботи розкрадання майна власника (пункт 8 статті 40 КЗпП), одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи організації (стаття 41 КЗпП), — то це дає роботодавцеві ґрунтовні підстави для сумнівів відносно дотримання працівником трудової дисципліни і в подальшому. Також необхідно пам’ятати, що в трудових правовідносинах задіяні дві сторони (роботодавець та працівник), які мають відповідні права та зобов’язання один перед одним. Усі інші суб’єкти мають право втручання у відносини цих двох сторін лише у випадках та порядку, суворо регламентованих законодавством України. Відповідно, це стосується і прийняття роботодавцем рішення щодо прийняття працівника на роботу або його звільнення. Запитання: Яку причину звільнення краще зазначати при звільненні: «за власним бажанням», «за угодою сторін», «за іншою статтею»? Відповідь: Усі підстави припинення трудових відносин передбачені Кодексом законів про працю України (КЗпП). Працівнику необхідно пам’ятати, що в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин (стаття 38 КЗпП) і реєстрації у державній службі зайнятості тривалість виплати допомоги по безробіттю буде скорочена на 90 календарних днів і виплата розпочнеться з 91-го календарного дня. У разі звільнення з ініціативи роботодавця або за угодою сторін (пункт 1 статті 36 КЗпП) жодних обмежень законодавством не передбачено. У разі припинення трудових відносин на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП і пунктів 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку. Запитання: За яких умов можна стати на облік у центрі зайнятості? Відповідь: Усі, хто звернувся до державної служби зайнятості за сприянням у пошуку роботи та виявив бажання зареєструватися, будуть зареєстровані як такі, що шукають роботу. Реєстрація особи як такої, що шукає роботу, проводиться за місцем проживання (реєстрації місця проживання) після пред’явлення паспорта і трудової книжки, а в разі потреби — військового квитка, документа про освіту або документів, що їх замінюють (ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991р. №803-XII, зі змінами). Запитання: Які умови отримання виплат у центрі зайнятості? Відповідь: Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги по безробіттю на умовах та в розмірах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-III, зі змінами, — стаття 22 та 23 Закону №1533. Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, яку людина отримувала перед звільненням. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», розмір допомоги по безробіттю встановлюється у відсотках до їхньої середньої зарплати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат, залежно від страхового стажу: •до 2 років — 50%; •від 2 до 6 років — 55%; •від 6 до 10 років — 60%; •понад 10 років — 70%. Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю виплачується у відсотках до визначеного розміру: •перші 90 календарних днів — 100%; •протягом наступних 90 календарних днів — 80%; •у подальшому — 70%. Допомога по безробіттю без урахування страхового стажу призначається особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів; особам, які бажають відновити трудову діяльність після перерви, що тривала більше 6 місяців; а також особам, які були звільнені з останнього місця роботи на підставах, передбачених статтею 37; пп. 3,4,7,8 статті 40; статтями 41 та 45 КЗпП. Така допомога виплачується в мінімальному розмірі, встановленому законодавством. У такому ж розмірі виплачується допомога по безробіттю незастрахованим особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, але тривалість її виплати не може перевищувати 180 календарних днів. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законодавства надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій (частина четверта статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») — не більш ніж на 1 місяць. Запитання: Які документи необхідно надати для отримання виплат у центрі зайнятості? Відповідь: Для отримання статусу безробітного, що дає право на виплату допомоги по безробіттю, у разі наявності такого права, людина особисто, на 8-й день після закінчення встановленого строку пошуку підходящої роботи, подає до центру зайнятості заяву з інформацією про те, що вона не є найманим працівником, не уклала договір цивільно-правового характеру, не отримує пенсію на пільгових умовах і не зареєстрована як фізична особа-підприємець, копію довідки про ідентифікаційний номер, а також довідку про заробітну плату з останнього місця роботи. Таким чином, допомога по безробіттю призначається на підставі: особистої заяви безробітного; довідки про середню заробітну плату за останнім місцем роботи; трудової книжки; пред’явлення свідоцтва про державне соціальне страхування (в разі наявності) чи іншого документа, що посвідчує особу. Запитання: За яких умов знімають з обліку в службі зайнятості? Відповідь: Громадяни, зареєстровані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні, знімаються з обліку: — з дня працевлаштування (самостійного або за направленням центру зайнятості), в тому числі на сезонні роботи; державної реєстрації фізичної особи — підприємця; укладення договору цивільно-правового характеру, предметом якого є діяльність, спрямована на виконання власними силами робіт, надання послуг тощо; — поновлення безробітного на роботі за рішенням суду; — вступу до навчального закладу з відривом від виробництва (за поданням громадянином заяви про зняття з обліку чи копії довідки-виклику); — призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (за поданням громадянином заяви про зняття з обліку чи пред’явленням повістки); — набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі або направлення на лікування до лікувально-трудового профілакторію; — набуття права на пенсію відповідно до законодавства; — смерті громадянина, який шукав роботу, або безробітного; — подання письмової заяви до центру зайнятості про відмову від його послуг або з дати, зазначеної в заяві; — подання письмової заяви до центру зайнятості про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку або з дати, зазначеної в заяві; — з дня, що настає після зняття з реєстрації місця проживання у разі переїзду в іншу місцевість (район, місто) або закінчення строку реєстрації місця проживання; — з дня, що настає після закінчення періоду пошуку роботи у разі відмови громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу вперше і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускників загальноосвітніх навчальних закладів, від професійної підготовки або влаштування на оплачувану роботу, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не потребує професійної підготовки; — з дня, що настає після закінчення періоду пошуку роботи у випадку дворазової відмови громадянина, зареєстрованого як такого, що шукає роботу, від підходящої роботи протягом тижневого терміну; — виявлення факту подання недостовірних даних, що мав місце під час перебування особи на обліку як безробітної. Більш детальну інформацію ви можете отримати в центрі зайнятості за місцем проживання. Запитання: Який максимальний період перебування на обліку? Відповідь: Чинним законодавством не визначений граничний термін перебування безробітних на обліку. Людина, визнана в установленому порядку безробітною, повинна у визначені терміни відвідувати центр зайнятості та виконувати рекомендації працівників центру зайнятості щодо пошуку роботи. Запитання: Який період перебування на обліку оплачується? Відповідь: Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. Запитання: Чи передбачені додаткові виплати в центрі зайнятості після скорочення? Якщо так, то які й протягом якого періоду? Відповідь: Ні, не передбачені. Особа, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна, має можливість взяти участь в оплачуваних громадських роботах, котрі організовуються державною службою зайнятості спільно з місцевими органами влади та роботодавцями. Запитання: Як швидко починають здійснювати виплату допомоги по безробіттю? Відповідь: Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю призначається та виплачується з 8-го дня після реєстрації особи в установленому порядку в державній службі зайнятості, при умові одержання статусу безробітного. Особам, які звільнені за власним бажанням без поважних причин або за порушення трудової дисципліни, виплата допомоги по безробіттю розпочинається з 91-го календарного дня. Запитання: Чи можна стати на облік, якщо стаж роботи переривався більш ніж на 2 місяці? Відповідь: Так. Чинне законодавство не пов’язує взяття громадянина на облік у державній службі зайнятості як безробітного з перервою стажу його роботи. Запитання: Якщо звільнення за угодою сторін, то чи можна стати на облік і отримувати матеріальну допомогу? Відповідь: Так, можна, але за умови отримання статусу безробітного. Якщо звільнення працівника відбулося за власним бажанням без поважної причини, виплата допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів і починається з 91-го календарного дня. Запитання: Чи можна повторно стати на облік у службі зайнятості? Відповідь: Так. Але розмір і тривалість допомоги по безробіттю буде залежати від причини зняття з обліку. Необхідно також пам’ятати, що призначена допомога по безробіттю виплачується в межах двох років. Запитання: Чи має право людина відмовитися в центрі зайнятості від запропонованої роботи? Відповідь: Так. Але при цьому необхідно пам’ятати, що в разі, якщо громадянин, зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, двічі відмовився в період пошуку роботи від підходящої роботи (це та робота, яка відповідає освіті, професії, кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає), він не може бути визнаний безробітним. Такого громадянина знімають з обліку і протягом трьох місяців йому можуть надаватися лише профорієнтаційні та консультаційні послуги. Після закінчення трьох місяців з дня зняття з обліку громадянин може повторно зареєструватися у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу. У разі відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, відмови від роботи за спеціальністю, професією, отриманою за сприяння державної служби зайнятості, передбачено скорочення виплати допомоги по безробіттю до 90 календарних днів. За матеріалами веб-порталу Державного центру зайнятості.


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також